शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 98.04 87.73
मुंबई 97.57 88.60
नागपूर 97.39 87.11
पुणे 97.37 87.06
View all
Currency Price Change
USD 74.8850 1.35
GBP 103.7225 0.14