वटपौर्णिमेच्या दिवशी पूजा झाल्यावर प्रत्येक स्त्रीला 'उखाणे' घेणाचा आग्रह केला जातो. या दिवशी घेता येतील असे हटके उखाणे पाहूयात.