MSRTC Bus Strike विलीनीकरणाचा मुदयावर कर्मचाऱ्यांचा संप कायम वाढीव पगारावर कर्मचारी संतुष्ट नाही.विलीनीकरणाचा लढा कायम राहील.