24 एप्रिल 2012 रोजी शीना बोराची हत्या करण्यात आली होती. 25 एप्रिल 2012 रोजी तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली होती. 2015 मध्ये अखेर हे प्रकरण उघडकीस आले होते.