२६ जानेवारी रोजी भारतीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करतात. यंदा आपण ७२वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. मात्र है दिन आपण का साजरा करतो काय आहे याचा इतिहास जाणून घ्या सविस्तर.