कोरोना विषाणू देशात नुकताच आपत्ती निर्माण करीत होता की आता शास्त्रज्ञांनी त्याचा एक नवीन प्रकार शोधला आहे, जो आणखी धोकादायक आहे. जाणून कोरोनाच्या या नव्या वेरिएंट बद्दल.