हिवाळी अधिवेशन December 22तारखे पासून सुरु होणार आहे.२२ ते २८ असे ५ दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.