दक्षिण चीनच्या ग्वांग्शी झुआंग स्वायत्त प्रदेशातील चोंगझुओ शहरात 80 पेक्षा अधिक शहामृग रस्त्यावर पळतांना दिसून आले. सगळे शहामृग, एका शहामृग फार्मचे आहेत.