राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन वाद हा पेटला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी ही करण्यात येत आहे, जाणून घ्या अधिक माहिती