महाराष्ट्र राज्यात आलेल्या पुरामुळे झालेल्या गावांना तातडीची मदत, दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी पॅकेज जाहीर करण्यात आलेले आहे. जाणून घ्या याबद्दल अधिक सविस्तर माहिती.