वायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये तो एका महिलेचे केस कापतांना दिसून येत आहे. जावेद हबीब केस कापताना महिलेच्या केसात थुंकल्याचा आहे.