हवाई दलाचे प्रमुख आरकेएस भदोरिया चीन-पाक JF-17 आणि तेजसमध्ये कोण चांगले यावर भाष्य केले आहे.