26 जानेवारीला दिल्ली येथे शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर परेड ला हिंसक वळण आले. या दरम्यान एक शेतकऱ्याचा मृत्यु ही झाला आहे. जाणून घेऊयात कालच्या दिवसात कोणत्या मोठ्या गोष्टी घडल्या.