स्वच्छतेबाबत जनजागृती पसरवण्यासाठी २८ मे रोजी मासिक पाळी स्वच्छता दिन (Menstrual Hygiene Day) साजरा केला जातो. दर 2  ते 3  तासांनी पॅड्स बदलणे गरजेचे असते.