राज्यातील बहुतांश ठिकाणी पावसाचा थेंबही पडला नाही. राज्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती असतानाही शेतकऱ्यांनी ओढाताण करुन शेती कसली, जाणून घ्या अधिक माहिती