सुदैवाने सारे प्रवासी, कर्मचारी सुखरूप आहेत. अपघात गोव्यातील  दूधसागर आणि कॅरन्झोल भागा दरम्यान घडली आहे.