उपराष्ट्रपती कमला हॅरीस यांना कोणतीही लक्षणे नाहीत. कोरोनाचा अहवाल आल्यानंतर कमला हॅरीस यांनी स्वतःला आयसोलेट केले आहे.