सलग 11 आठवड्यांच्या घसरणीनंतर, या आठवड्यात भारतात पुन्हा कोविड-19 प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.मात्र, एकूण कोरोना प्रकरणांची संख्या सध्यातरी कमी आहे.आत्तापर्यंत कोरोना प्रकरणांची वाढ तीन राज्यांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, या वाढत्या आकडेवारीने चिंता वाढवली आहे.