जेम्स डब्ल्यू आणि थॉमस नेट्टरने जागतिक एड्स दिवस साजरा करण्याचा विचार मांडला होता, लोकांमध्ये या आजाराविषयी जागरुकता निर्माण व्हावी  या हेतूने 1 डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिवस म्हणून साजरा केला जातो.