संशोधनातून असे समोर आले आहे की, कोरोनासाठी जबाबदार असलेला SARS-CoV-2 विषाणू पार्किन्सन्सच्या आजाराच्या वाढीस कारणीभूत ठरू शकतो. पार्किन्सन्स हा न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजार आहे.पार्किन्सन्समध्ये व्यक्तीचे शरीर थरथर कापू लागते आणि तो नीट चालू शकत नाही.