नुकतेच बिग बॉसच्या घरात ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ हे नॉमिनेशन कार्य पार पडले. त्या दरम्यान या घरात कोणाचे खटके उडले पहा.