शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 112.40 96.86
मुंबई 111.35 97.28
नागपूर 111.30 95.80
पुणे 111.43 95.90
View all
Currency Price Change