शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 107.46 95.74
मुंबई 107.47 97.21
नागपूर 107.22 95.52
पुणे 107.09 95.36
View all
Currency Price Change