DEPUTY CM AJIT PAWAR

शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.67 87.65
मुंबई 97.86 89.17
नागपूर 97.87 87.85
पुणे 98.17 88.10
View all
Currency Price Change
USD 74.0175 -0.31
GBP 102.4700 -0.34