शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 92.31 81.44
मुंबई 92.28 82.66
नागपूर 91.94 81.09
पुणे 91.74 80.86
View all
Currency Price Change
USD 73.2275 -0.04
GBP 100.0600 -0.41