शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.09 92.89
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 109.82 92.64
पुणे 109.83 92.61
View all
Currency Price Change