शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 98.95 89.16
मुंबई 99.14 90.71
नागपूर 98.96 89.17
पुणे 98.87 89.06
View all
Currency Price Change
USD 73.8200 0.01
GBP 103.5775 0.20
EUR 89.3300 0.34