आषाढ महिन्यात श्रावण महिना सुरु होण्यापूर्वी 'आषाढी अमावस्या' साजरी केली जाते. आषाढी अमावस्येला 'गटारी अमावस्या'  असे ही म्हटले जाते