पालिका अर्थसंकल्प

जाहिरात
शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 75.54 64.47
मुंबई 75.30 65.21
नागपूर 75.45 64.38
पुणे 75.63 64.52
View all
Currency Price Change
USD 74.8025 -0.30
EUR 83.1000 0.31
JPY 69.3475 0.30
GBP 92.5050 1.84
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात