शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.24 86.89
मुंबई 96.98 87.96
नागपूर 96.93 86.60
पुणे 96.57 86.22
View all
Currency Price Change
USD 75.0550 -0.02
GBP 102.6300 -0.15
EUR 88.9575 0.17