शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 111.34 95.84
मुंबई 111.35 97.28
नागपूर 111.08 95.59
पुणे 110.89 95.38
View all
Currency Price Change