शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 107.41 93.90
मुंबई 106.31 94.27
नागपूर 106.04 92.59
पुणे 105.85 92.37
View all
Currency Price Change