शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 109.66 92.48
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 110.10 92.90
पुणे 109.72 92.50
View all
Currency Price Change