शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 99.01 89.17
मुंबई 98.88 90.40
नागपूर 98.95 89.11
पुणे 99.12 89.25
View all
Currency Price Change
USD 73.8450 -0.14