शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 102.69 93.38
मुंबई 102.58 94.70
नागपूर 102.37 93.07
पुणे 102.23 92.90
View all
Currency Price Change
USD 73.2150 0.01
GBP 103.5800 0.41