शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 108.04 96.20
मुंबई 107.83 97.45
नागपूर 107.91 96.08
पुणे 107.68 95.82
View all
Currency Price Change