शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.09 92.89
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 109.86 92.67
पुणे 109.70 92.48
View all
Currency Price Change
USD 75.0250 0.18
GBP 101.3075 -0.10