शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 92.03 81.15
मुंबई 91.80 82.13
नागपूर 92.31 82.69
पुणे 91.49 80.59
View all
Currency Price Change