शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.75 93.52
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 110.02 92.83
पुणे 110.05 92.82
View all
Currency Price Change