शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.55 93.33
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 110.09 92.89
पुणे 109.52 92.31
View all
Currency Price Change