शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.39 87.10
मुंबई 97.57 88.60
नागपूर 97.42 87.13
पुणे 97.30 86.98
View all
Currency Price Change