शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 107.89 96.06
मुंबई 107.83 97.45
नागपूर 107.70 95.88
पुणे 107.70 95.85
View all
Currency Price Change