शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 107.43 93.93
मुंबई 106.31 94.27
नागपूर 106.04 92.59
पुणे 105.77 92.30
View all
Currency Price Change