शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 106.55 93.08
मुंबई 106.31 94.27
नागपूर 106.04 92.59
पुणे 106.17 92.68
View all
Currency Price Change
USD 80.2775 0.16