शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 111.87 96.35
मुंबई 111.35 97.28
नागपूर 111.18 95.69
पुणे 111.07 95.55
View all
Currency Price Change