शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.17 92.97
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 109.92 92.73
पुणे 110.21 92.95
View all
Currency Price Change