शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 111.02 95.54
मुंबई 111.35 97.28
नागपूर 111.08 95.59
पुणे 111.25 95.72
View all
Currency Price Change
USD 79.2900 0.50
GBP 96.8750 0.40