शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 106.90 93.42
मुंबई 106.31 94.27
नागपूर 106.63 93.16
पुणे 106.42 92.92
View all
Currency Price Change
USD 79.8300 -0.13