शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 111.05 93.81
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 109.71 92.53
पुणे 109.90 92.67
View all
Currency Price Change