शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 108.72 96.85
मुंबई 107.83 97.45
नागपूर 107.85 96.02
पुणे 107.57 95.72
View all
Currency Price Change
USD 74.5900 0.10
GBP 104.1300 0.24